سرور مجازی NVME آلمان- پلن اول

رم ۲ گیگابایت
پردازنده 3vCore(s)
۳۵ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe

سرور مجازی NVME آلمان- پلن دوم

رم ۴ گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
۵۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe

سرور مجازی NVME آلمان- پلن سوم

رم ۸ گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
۱۰۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe

سرور مجازی NVME آلمان- پلن چهارم

رم ۱۶ گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
۱۶۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe

سرور مجازی NVME آلمان- پلن سوم

رم ۳۲ گیگابایت
پردازنده 4vCore(s)
۲۰۰ گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
هارد دیسک NVMe