سرور مجازی ایران - Vps1
 • 1 هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت DDR4 رم
 • 25 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 60 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ترافیک برای میزبانی
 • Virtualizor پنل مدیریت
 • قابل انتخاب سیستم عامل
سرور مجازی ایران - Vps2
 • 1 هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت DDR4 رم
 • 40 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 110 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ترافیک برای میزبانی
 • Virtualizor پنل مدیریت
 • قابل انتخاب سیستم عامل
سرور مجازی ایران - Vps3
 • 2 هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت DDR4 رم
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 200 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ترافیک برای میزبانی
 • Virtualizor پنل مدیریت
 • قابل انتخاب سیستم عامل
سرور مجازی ایران - Vps4
 • 2 هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 80 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ترافیک برای میزبانی
 • Virtualizor پنل مدیریت
 • قابل انتخاب سیستم عامل
سرور مجازی ایران - Vps5
 • 3 هسته پردازنده
 • 6 گیگابایت DDR4 رم
 • 90 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 360 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ترافیک برای میزبانی
 • Virtualizor پنل مدیریت
 • قابل انتخاب سیستم عامل
سرور مجازی ایران - Vps6
 • 3 هسته پردازنده
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 100 گیگابایت SSD هارد
 • 1 گیگابیت پورت
 • 450 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود ترافیک برای میزبانی
 • Virtualizor پنل مدیریت
 • قابل انتخاب سیستم عامل