ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.com
259,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
309,000 تومان
1 سال
.net
284,000 تومان
1 سال
284,000 تومان
1 سال
346,000 تومان
1 سال
.org
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
384,000 تومان
1 سال
.biz
299,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
579,000 تومان
1 سال
.info
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.co
698,900 تومان
1 سال
698,900 تومان
1 سال
698,900 تومان
1 سال
.online
82,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.top
125,000 تومان
1 سال
179,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.xyz
42,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
369,000 تومان
1 سال
.site
42,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
.space
42,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
585,000 تومان
1 سال
.fun
42,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
750,000 تومان
1 سال
.monster
42,000 تومان
1 سال
199,500 تومان
1 سال
199,500 تومان
1 سال
.club
84,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.tk
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده