ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت دامین
انتقال
تمدید
.ir
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
16,000 تومان
1 سال
.com
351,000 تومان
1 سال
351,000 تومان
1 سال
351,000 تومان
1 سال
.org
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
394,000 تومان
1 سال
.net
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
395,000 تومان
1 سال
.biz
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
579,000 تومان
1 سال
.info
399,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.co
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.online
1,120,000 تومان
1 سال
1,120,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.top
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.xyz
375,000 تومان
1 سال
375,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
.site
720,000 تومان
1 سال
720,000 تومان
1 سال
835,000 تومان
1 سال
.space
660,000 تومان
1 سال
660,000 تومان
1 سال
8,850,000 تومان
1 سال
.fun
860,000 تومان
1 سال
860,000 تومان
1 سال
860,000 تومان
1 سال
.monster
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
420,000 تومان
1 سال
.club
389,000 تومان
1 سال
389,000 تومان
1 سال
507,000 تومان
1 سال
.tk
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
228,000 تومان
1 سال
.cc
165,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
310,000 تومان
1 سال
.store
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
1,350,000 تومان
1 سال
.click
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال
315,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده