سرور مجازی ابری - پلن شماره یک X11

پردازنده 1 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 20 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

سرور مجازی ابری - پلن شماره دو PX11

پردازنده 2 هسته
رم 2 گیگابایت DDR4
هارد 40 گیگابایت NVME
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

سرور مجازی ابری - پلن شماره سه X21
 • 4 گیگابایت DDR4 رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت (ماهیانه) ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • آلمان و فنلاند موقعیت
سرور مجازی ابری - پلن شماره چهار PX21

پردازنده 3 هسته
رم 4 گیگابایت DDR4
هارد 80 گیگابایت NVMe
پورت 10 گیگابیت
ترافیک 20 ترابایت
دیتاسنتر Hetzner

سرور مجازی ابری - پلن شماره پنج X31
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 2 هسته پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت (ماهیانه) ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • آلمان و فنلاند موقعیت
سرور مجازی ابری - پلن شماره شش PX31
 • 8 گیگابایت DDR4 رم
 • 4 هسته پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت (ماهیانه) ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • آلمان و فنلاند موقعیت
سرور مجازی ابری - پلن شماره هفت X41
سرور مجازی ابری - پلن شماره هشت PX41
سرور مجازی ابری - پلن شماره نه X51
 • 32 گیگابایت DDR4 رم
 • 8 هسته پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد
 • 20 ترابایت (ماهیانه) ترافیک
 • 10 گیگابایت پورت
 • آلمان و فنلاند موقعیت