سرور مجازی ایران

سوپرهاست ارائه دهنده سرور مجازی برج میلاد از دیتاسنتر آسیاتک می باشد ، بی شک بزرگترین مزیت این سرور ها پایداری بالای آنها در تمامی پلن ها می باشد که در بین دیتاسنترهای ایران از بهترین سرور ها می باشد. با تمهیداتی که توسط خود سوپرهاست در رک های آسیاتک انجام شده سرورهای شما عزیزان را پایدار تر از هر دیتاسنتری نموده است ، دومین مزیت بزرگ سرور مجازی برج میلاد از مابقی دیتاسنترها دارا بودن فایروال و آنتی دی داس سخت افزاری قوی می باشد که تا حدودی از اتک های شما جلوگیری می کند ، سوپرهاست پیشگام در ارائه سرورهای مجازی برج میلاد می باشد و تمامی پلن های سرور مجازی برج میلاد که توسط ما ارائه میشود متفاوت تر و پایدارتر می باشد.

storage
پلن اول

۹۱.000 تومان

ماهیانه

پلن دوم

۱۱۸.۰00 تومان

ماهیانه

پلن سوم

1۶۱.000 تومان

ماهیانه

پلن چهارم

۲۰۹.۰00 تومان

ماهیانه

پلن پنجم

۲۳۱.000 تومان

ماهیانه

پلن ششم

۲۶۵.000 تومان

ماهیانه